FAQ

Informacje o D-Star, główne funkcje przemiennika, linkowanie

Pytanie: Gdzie znajdę informacje o D-Star w języku polskim?
Odpowiedź: Skomasowaną wiedzę na temat D-Star znajdziesz w dokumencie p.t. "Jak zacząć prace w systemie D-Star", który możesz pobrać stąd.
Polecamy również lekturę na polskich forach, do których odnośniki znajdziesz w dziale Linki na naszej stronie.

====================================================================
Uwagi:

 1. Pole Callsign zawiera 8 pozycji - 7 na znak i 1 na komendę. Dlatego zwróć uwagę na to co masz wpisane w radiu, bo każdy znak może mieć znaczenie! Jeśli Callsign linku składa się z 3, 4 lub 5 znaków, to w polu URCALL przy wpisywaniu Callsign brakujące znaki zastępujemy znakiem spacja np. "SR6XY*BL" lub "SR8A**BL" (zamień * na znak "spacja"), kiedy Callsign zawiera 7 znaków nie wpisujemy nic dodatkowego, a komendę Link(L) dla każdego przypadku wpisujemy zawsze na pozycji 8.
 2. Komenda rozlinkowania *******U (zamień 7 znaków * na 7 spacji). Znak komendy "U" musi być na pozycji 8 w polu URCALL.
  ====================================================================

 3. Pytanie: Jak ustawić radio do pracy lokalnej via SR5UVA?
  Przykład: Pracujemy lokalnie na przemienniku w Warszawie SR5UVA.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz pracować lokalnie na SR5UVA ustaw w radiu:

  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2NOT USE*
  MYCALLTwój znak

  Pytanie: Jak zlinkować dwa przemienniki ze sobą?
  Przykład: Pracujemy na przemienniku w Warszawie SR5UVA B i chcemy go zlinkować z przemiennikiem w Berlinie DB0DF B.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz zlinkować oba przemienniki ustaw w radiu:

  Link między SR5UVA B i DB0DF B
  URCALLDB0DF*BL (zamień znak * na spację)
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy połączenie zostanie nawiązane musisz zmienić w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby po każdej transmisji nie nadawać informacji o połączeniu.

  Praca przez SR5UVA B i DB0DF B
  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Aby zakończyć pracę przez link, musisz rozłączyć przemienniki do normalnej pracy, ustaw radio jak poniżej:

  Rozłączenie SR5UVA B z DB0DF B
  URCALL*******U
  (Zamień ******* na 7 znaków spacji)
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  UWAGA!
  Przemiennik co 20 minut automatycznie wysyła komendę "________U"

  Nie zapomnij zmienić znaku w polu URCALL na CQCQCQ kiedy rozlinkujesz przemienniki:

  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2NOT USE*
  MYCALLTwój znak

  Pytanie: Czy da się wywołać korespondenta po znaku, nie wiedząc gdzie aktualnie się znajduje?
  Przykład: Pracujemy lokalnie na przemienniku w Warszawie SR5UVA, a nasz korespondent jest w zasięgu innego przemiennika D-Star, my nie wiemy jakiego.
  Odpowiedź: Tak, istnieje taka funkcja jak Callsign Routing, która umożliwia nam wywołanie korespondenta po znaku niezależnie od tego gdzie się znajduje. Jedynym warunkiem jest, żeby znajdował się w zasięgu przemiennika D-Star, który posiada połączenie z siecią.

  Pytanie: Jak zestawić połączenie korzystając z funkcji Callsign Routing?
  Przykład: Pracujemy na przemienniku w Warszawie SR5UVA B i chcemy uzyskać połączenie ze stacją znajdującą się w nieznanym nam miejscu, lecz będącą w zasięgu przemiennika D-Star połączonego z siecią Icoma.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz uzyskać połączenie np. ze stacją SP5QWK ustaw w radiu:

  Callsign Routing z SR5UVA do stacji SP5QWK
  URCALLSP5QWK
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy rozmowa zostanie zakończona musisz zmienić w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby po każdej transmisji nie nadawać informacji o routingu do wybranej stacji:

  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2NOT USE*
  MYCALLTwój znak

  UWAGA! Tak samo konfigurujemy radiotelefon w przypadku, gdy korespondenci korzystają z CSQ (Code Squelch).

  Pytanie: Co to jest Node Routing?
  Przykład: Pracujemy na przemienniku w Warszawie SR5UVA B i chcemy uzyskać połączenie z wybranym portem przemiennika, ale zestawione nie na stałe.
  Takie połączenie może mieć zastosowanie np. wtedy gdy nie chcemy na stałe linkować przemienników, port przemiennika jest zajęty przez inne połączenie (w związku z tym połączenie na stałe nie może być przyjęte), lub gdy chcemy wykonać wywołanie do przemiennika nie fabrycznego.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz uzyskać połączenie np. z przemiennikiem SR9UVM port B ustaw w radiu:

  Node Routing z SR5UVA do SR9UVM port B
  URCALL/SR9UVMB
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy rozmowa zostanie zakończona musisz zmienić w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby po każdej transmisji nie nadawać informacji o routingu do wybranego przemiennika:

  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2NOT USE*
  MYCALLTwój znak

  Pytanie: Co to jest Multicast?
  Przykład: Multicast to rodzaj wywołania na wszystkich określonych przemiennikach w danej grupie. Dlatego też np. wywołanie dla wszytskich przemienników w SP powinno być używane TYLKO w sytuacjach awaryjnych. Zestawianie takich grup działa tylko na przemiennikach fabrycznych z oryginalnym oprogramowaniem, pod warunkiem dodania przez administratora danego przemiennika, oraz przez innych administratorów takich grup wraz z listą innych uczestniczących przemienników.
  Odpowiedź: Multicast dla przemienników w SP:

  Multicast SP
  URCALL/POLAND
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy rozmowa zostanie zakończona musisz zmienić w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby po każdej transmisji nie nadawać informacji o multicast:

  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2NOT USE*
  MYCALLTwój znak

  Pytanie: Co to jest reflector i jak z niego korzystać?
  Reflector to serwer służący do połączeń wielu stacji, czy też przemienników. Coś na kształt pokoju w chat. Przykład: Pracujemy na przemienniku w Warszawie SR5UVA B i chcemy uzyskać połączenie reflectorem.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz uzyskać połączenie z reflectorem, wybierz reflector
  z listy i ustaw w radiu:

  SR5UVA połączony z reflectorem REF032 port C
  URCALLREF032CL (C na pozycji 7, L na pozycji 8)
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy połączenie zostanie nawiązane musisz zmienić w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby po każdej transmisji nie nadawać informacji o połączeniu.

  Łączność przez SR5UVA i reflector
  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Aby zakończyć pracę przez reflector, musisz rozłączyć reflector i przemiennik do normalnej pracy, ustaw radio jak poniżej:

  Rozłączenie SR5UVA B reflectorem
  URCALL*******U
  (Zamień ******* na 7 znaków spacji, U na pozycji 8)
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  UWAGA!
  Przemiennik co 20 minut automatycznie wysyła komendę "________U"

  Nie zapomnij zmienić znaku w polu URCALL na CQCQCQ kiedy rozlinkujesz reflector i przemiennik:

  URCALLCQCQCQ
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2NOT USE*
  MYCALLTwój znak

  Pytanie: Czy gateway SR5UVA ma ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości użytkowników połączonych jednocześnie?
  Odpowiedź: Tak, ma takie ograniczenie. Generalnie przemiennik przyjmuje tylko jedno połączenie na dany port przemiennika. SR5UVA ma tylko 1 port (port B), więc przyjmie tylko jedno połączenie. Innym sposobem połączenia się do SR5UVA jest połączenie się jako HotSpot (ewentualnie DVDongle itp). Tu jest ograniczenie do 8 użytkowników. Powyżej tej ilości SR5UVA nie będzie przyjmował więcej połączeń. To ograniczenie wynika z tego, że gateway nie powinien służyć za reflector i nie dopuszczalne są sytuacje, gdy ktoś jest połączony z serwerem non-stop, ponieważ blokuje dostęp innym.

  UWAGA!
  Przemiennik co 20 minut automatycznie wysyła komendę "________U"

  Pytanie: Czy przemiennik fabryczny (np. SR5UVA) można podłączyć do przemiennika opartego na innym rozwiązaniu (np. SR5WW)?
  Odpowiedź: Od strony przemiennika fabrycznego: nie. Od strony przemiennika niefabrycznego: tak. Można wykorzystać do ich połączenia np. Reflector, Node Routing, lub CallSign Routing.

  Pytanie: Czy przemiennik SR5UVA obsługuje tryb transmisji danych (DD)?
  Odpowiedź: Tak. Każdy przemiennik foniczny obsługuje jednocześnie tryb DD, jednak prędkość transmisji jest bardzo niska (1200 baudów).

  Funkcje dodatkowe

  Pytanie: Jak wywołać funkcję statusu przemiennika?
  Funkcja statusu przemiennika powoduje odtworzenie głosowo informacji o urządzeniu.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz usłyszeć status ustaw w radiu:

  Status SR5UVA B
  URCALLSR5UVA I
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy usłyszysz odpowiedź zmień w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby po każdej transmisji nie ponawiać powtórzenia statusu przemiennika.

  Pytanie: Jak wywołać funkcję Echo Test?
  Funkcja Echo Test powoduje nagranie, a potem odtworzenie Twojej transmisji do przemiennika. Jest to przydatne wtedy kiedy nie wiemy czy i jak wchodzimy na przemiennik, a nikt nam nie może podpowiedzieć.
  Odpowiedź: Jeśli chcesz skorzystać z funkcji Echo Test ustaw w radiu:

  Echo Test
  URCALLSR5UVA E
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  Kiedy chcesz zakończyć test zmień w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby podczas kolejnej transmisji nie ponawiać uruchomienia funkcji Echo Test.

  Pytanie: Jak można wyświetlić aktualną pogodę dla Warszawy?
  Funkcja ta pozwala wyświetlić przy pomocy wiadomości tekstowej informację o aktualnej temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym (QNH) na lotnisku Okęcie w Warszawie (WX EPWA).
  Odpowiedź: Jeśli chcesz skorzystać z funkcji pogody ustaw w radiu:

  WX EPWA
  URCALLSR5UVAWX
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  W odpowiedzi powinna pojawić się zapowiedź słowna: "Aktualna pogoda dla Warszawy", a po chwili na wyświetlaczu radiotelefonu wyświetli się wiadomość z danymi (ciśnienie QNH).
  Kiedy wyświetli się wiadomość z pogodą zmień w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby podczas kolejnej transmisji nie ponawiać uruchomienia funkcji WX.

  Pytanie: Czy na przemienniku SR5UVA są dostępne inne opcje?
  Odpowiedź: Tak, są zainstalowane różne skrypty które umożliwiają wykonanie róznych funkcji, lub wyświetlenie informacji.
  Ich wywołanie odbywa się w podobny sposób jak funkcji pogoda (WX).

  Przykład: Wywołanie skryptu do sprawdzenia ostatniej aktywności na porcie radiowym (RF) przemiennika SR5UVA:

  Funkcja AX
  URCALLSR5UVAAX
  RPT 1SR5UVA B
  RPT 2SR5UVA G
  MYCALLTwój znak

  W odpowiedzi powinna pojawić się wiadomość tekstowa z danymi.
  Kiedy wyświetli się wiadomość zmień w polu URCALL znak na CQCQCQ, tak aby podczas kolejnej transmisji nie ponawiać uruchomienia funkcji AX (lub innej).
  Lista funkcji znajduje się w tym miejscu.

  Dodatkowo z poza listy mamy dostępne funkcje:
  # TX - wyświetla aktualny czas, dzień tygodnia oraz datę (wiadomość jest nadawana automatycznie o każdej pełnej godzinie, oraz połowie godziny).
  # VX - pełna depesza METAR z EPWA - możliwa do odbioru przez port DATA radiotelefonu na dowolnym terminalu.
  # MX - to samo co WX, z tym że bez zapowiedzi słownej (wiadomość również nadawana automatycznie, kwadrans po pełnej godzinie, oraz kwadrans przed pełną godziną).

  Pytanie: Co oznaczają litery w znaku przemiennika po sufiksie (A, B, C), np SR5UVA B?
  Odpowiedź: Litery oznaczają porty przemiennika: A-port 23cm, B-port 70cm, C-port 2m. SR5UVA B oznacza więc moduł przemiennika SR5UVA pracującego w paśmie 70cm. W przypadku linkowania podając odpowiednią literę wskazujesz port na którym masz być połączony/routowany. W przypadku kiedy nie ustawisz odpowiedniej litery po sufiksie (dla Node Routing), a przemiennik posiada więcej niż 1 port, to zostaniesz z retransmitowany przez wszystkie porty przemiennika.

  Pytanie: Czy na przemienniku SR5UVA działa APRS? Co mam ustawić w radiu?
  Odpowiedź: Tak działa APRS. W systemie D-Star nazywa się on D-PRS. Nie działa on dokładnie tak jak APRS, ponieważ komunikacja jest tylko i wyłącznie w jedną stronę, tzn. od użytkownika do APRS-IS (czyli sieci internet).
  Aby D-PRS działał, do radia musi być podpięty, włączony, oraz uaktywniony w menu radiotelefonu GPS. Ponadto radio musi mieć wprowadzone dodatkowe ustawienia. Potrzebne informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego radiotelefonu.
  Pamiętaj, że wysyłanie przez Ciebie ramek D-PRS odbywa się na kanale gdzie słucha wiele osób i zbyt częstę wysyłanie ramek może spowodować konflikty.

  Inne problemy

  Pytanie: Zarejestrowałem się na serwerze SR5UVA, minął już jakiś czas, a ja nie dostałem potwierdzenia rejestracji. Ile czasu muszę czekać na akceptację?
  Odpowiedź: Administratorzy serwera nie wysyłają potwierdzenia rejestracji. Sprawdzeniem czy administrator zaakceptował już naszą rejestrację jest możliwość zalogowania się do serwera.

  Czy rejestracja na serwerze została potwierdzona można sprawdzić na tych stronach:
  Link 1
  Link 2
  Link 3
  Link 4

  Po otwarciu linku wprowadzamy znak. W odpowiedzi otrzymamy informację, czy znak został zarejestrowany i zaakceptowany przez administratora, na jakim serwerze, kiedy, czy po zarejestrowaniu jest wszystko w porządku (czy czegoś nie brakuje, lub jest zbyt wiele), oraz czy użytkownik posiada wprowadzone terminale.


  Przykład prawidłowo przeprowadzonej i zakończonej rejestracji:

  rejestracja

  Przykład potwierdzonej przez administratora rejestracji (trzeba dodać terminal):

  rejestracja

  Przykład rejestracji na wielu serwerach:

  rejestracja

  Czas jaki mija od rejestracji do akceptacji jest różny, ale z reguły nie trwa dłużej niż 24h.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy rejestracji administrator skontaktuje się z danym użytkownikiem drogą mailową.

  Pytanie: Mimo iż zarejestrowałem się na stronie https://gateway.sr5uva.org/Dstar.do to nie mogę się tam zalogować, w czym może tkwić problem?
  Odpowiedź: Może być kilka problemów:

  1. Nie została potwierdzona jeszcze Twoja rejestracja, spróbuj ponownie za jakiś czas.
  2. Najczęściej jednak podajesz zły login lub hasło. W tym przypadku przypominamy, że powinieneś swój login podobnie jak podawałeś przy rejestracji wpisywać z dużych znaków np SQ5EXG, a nie sq5exg.
  3. Jeśli to nie poskutkuje skontaktuj się z administratorem SR5UVA.

   Pytanie: Jestem zarejestrowany na innym serwerze D-Star, ale chciałbym być zarejestrowany na serwerze SR5UVA. Jak mam to rozwiązać?
   Odpowiedź:

   1. Skontaktuj się z administratorem serwera na którym jesteś zarejestrowany i poproś go o usunięcie Twojego konta. Administrator SR5UVA nie ma możliwości usuwania kont na innych serwerach w sieci D-Star.
   2. Po usunięciu konta zarejestruj się na SR5UVA.

    Pytanie: Zapomniałem hasło do serwera SR5UVA. Czy mogę w jakiś sposób odyskać hasło?
    Odpowiedź:

     Nie ma możliwości odzyskania hasła. Jest za to możliwość wygenerowania nowego hasła przez administratora. Skontaktuj się z administratorem serwera SR5UVA.

     Pytanie: Nie mogę zlinkować przemiennika SR5UVA z innym przemiennikiem, w czym może tkwić problem?
     Odpowiedź: Może być kilka problemów:

      # Nie jesteś zarejestrowany w systemie D-Star, lub nie masz założonego hosta dla swojej stacji. W tym wypadku przejdź do pomocy przy rejestracji i postępuj zgodnie z instrukcją tam podaną. Pamiętaj, jeśli już jesteś zarejestrowany w systemie D-Star, to nie rób tego ponownie
      # Jeśli masz założonego hosta, to być może masz ustawiony źle swój Callsign w radiu. Przy dodawaniu hosta podawałeś Callsign z polem tzw "initial", który oznacza, że ten znak jest brany pod uwagę podczas autoryzacji Twojego Callsign w systemie. Dlatego też zgodnie z instrukcją najlepiej wpisać w tym polu spację. Jeśli w polu "initial" podałeś jakiś znak np literę "N", to pamiętaj że musisz ją dodać do znaku, np SP5QWK N.
      # Przemiennik wywoływany może mieć zajęty port.
      # Z przemiennika SR5UVA (fabryczny Icom) nie można wywołać przemienników niefabrycznych.
      # Możesz mieć źle wypełnione pola URCALL, RPT1, lub RPT2. W takim przypadku przeczytaj uważnie pierwszą część tego działu.

      Pytanie: Ktoś rozmawia na przemienniku do którego jestem podłączony zdalnie i nie słyszę wszystkich tam rozmawiających ale np tylko jednego biorącego udział w rozmowie. Czy mam coś źle ustawione w radiu?
      Odpowiedź: Nie, masz ustawione wszystko w porządku. Nie wszyscy rozmawiający mają właściwie wypełnione pola URCALL, RPT1, RPT2, lub nie są zarejestrowani w D-Star i ich wypowiedzi nie są przekazywane przez serwer.

      Pytanie: Czy żeby rozmawiać lokalnie na przemienniku muszę rejestrować swój znak w systemie D-Star?
      Odpowiedź: Nie ma takiej potrzeby. Ustawiasz radio na właściwej częstotliwości z odpowiednim shiftem i w zasadzie to Ci wystarczy.

      Pytanie: Słyszę stację, która jest zlinkowana, np Node Adapterem do przemiennika, odpowiadam jej, ale ona mnie nie słyszy. Gdzie tkwi problem?
      Odpowiedź: Musisz być zarejestrowany w D-Star, mieć ustawionego hosta i prawidłowo ustawione wszystkie znaki w radiu.

      Pytanie: Czy istnieje jakaś opcja w menu radia, która uprości nam wprowadzenie znaków repeatera w pola RPT1 i RPT2?
      Odpowiedź: Tak, np. w IC-E92D nazywa się ona w menu "D RPT SET". Aby działa prawidłowo musi być w pozycji "ON".
      Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie w samochodzie, gdyż nie musimy ręcznie wprowadzać znaków. Wystarczy ustawić się na częstotliwości przemiennika i nacisnąć na chwilę nadawanie.
      Prawie każdy przemiennik fabryczny i homemade wysyła po każdej transmisji odpowiedź drogą radiową. W tym momencie radio przy włączonej opcji "D RPT SET" samoczynnie przestawi znaki na takie jakie wysyła repeater. Może zdarzyć się tak, że w pierwszej odpowiedzi zmieni nam tylko pole RPT1, dlatego trzeba ponowić transmisję i w następnej odpowiedzi powinien prawidłowo ustawić także pole RPT2.

      ircDDB-Network

      Pytanie: Co to jest ircDDB-Network, oraz czy przemiennik SR5UVA działa w tej sieci?
      Odpowiedź: ircDDB-Network, jest to sieć serwerów oparta na protokole IRC, służąca do wymiany informacji o routingu, między poszczególnymi użytkownikami i systemami.

      Przemiennik SR5UVA jest wpięty do sieci ircDDB-Network

      Pytanie: Co daje nam to, że przemiennik jest w sieci DDB-Network?
      Odpowiedź: W sieci ircDDB informacja o pojawieniu się użytkownika na przemienniku rozsyłana jest natychmiast do wszystkich innych urządzeń pracujących w sieci. Umożliwia to natychmiastowy transfer połączeń z przemiennika na przemiennik, co nie jest możliwe podczas pracy w sieci G2.

      Pytanie: Czy ja też muszę rejestrować się dodatkowo w ircDDB-Network?
      Odpowiedź: W ircDDB-Network rejestruje się tylko stacje przemiennikowe. Indywidualni użytkownicy rejestrują się tylko i wyłącznie na serwerze gateway przemiennika.

      Pytanie: Do czego służy oprogramowanie "PC Repeater Controller", oraz "ircDDBGateway"?
      Odpowiedź: PC Repeater Controller jest to program służący do sterowania przemiennika D-Star, lub analogowego, a ircDDBGateway do połączeń z siecią G2 Icoma, lub Dextra.

      Pytanie: Czy znajdę gdzieś opis konfiguracji programów "PC Repeater Controller", oraz "ircDDBGateway", najlepiej po polsku?
      Odpowiedź: Tak.
      Po polsku znajdziesz opis
      w tym miejscu.
      W innych wersjach językowych na stronie projektu i grupach dyskusyjnych.

      Pytanie: Czy przemiennik oparty na rozwiązaniu ircDDB ma taką samą funkcjonalność i komendy jak przemiennik fabryczny?
      Odpowiedź: Powinien zachowywać się i reagować na komendy jak fabryczny przemiennik.
      Jedynie od strony innych repeaterów (fabrycznych) nie działa funkcja "Node Routing".

      Pytanie: Czy sieć ircDDB oferuje jakieś inne funkcjonalności?
      Odpowiedź: Tak. Reflectory (tzw XREF i DCS - polski REF DCS nosi oznaczenie DCS002 port G), CCS (Call Connection Service) i inne.
      Szczegóły znajdziecie na stronach projektu. Odnośniki do stron w dziale Linki

      Node Adapter

      Pytanie: Co to jest Node Adapter i czy posiadając go muszę kupić radio z D-Star?
      Odpowiedź: Node Adapter jest to urządzenie wymyślone przez japońskiego krótkofalowca Satoshi'ego Yasuda 7M3TJZ/AD6GZ. Jest to interfejs, który umożliwia połączenie przez radio analogowe FM wyposażone w port transmisji danych o prędkości 9600, z gateway'ami przemienników D-Star, innymi Node Adapterami, a także wykorzystanie jako sterownika przemiennika D-Star.

      Musimy posiadać radio z D-Star, aby prowadzić łączność.

      Pytanie: W jaki sposób linkujemy Node Adapter z przemiennikiem, lub reflectorem?
      Odpowiedź: W programie obsługującym Node Adapter (DVAR Hot Spot) wybieramy z listy interesujący nas przemiennik, lub reflector i zestawiamy połączenie, lub z radia wysyłamy komendy linkowania takie same jak w przykładzie połączenia dwóch przemienników/reflectorów.

      Pytanie: W jaki sposób linkujemy Node Adapter z innym Node Adapterem?
      Odpowiedź: Standardowo DVAR Hot Spot nie obsługuje połączeń między Node Adapterami. Możemy jednak wykonać małe usprawnienie, które nam to umożliwi. W katalogu gdzie zainstalowaliśmy program DVAR Hot Spot (najczęściej c:\Program Files\DVAR Hot Spot\) odnajdujemy plik o nazwie ExtraGateways.txt. Otwieramy go w dowolnym edytorze tekstowym (pamiętając, żeby go zapisać jako plik *.txt). Zawartość będzie wyglądała tak:

      ------------------------------------------------------------------------

      # This file can be used to specify additional Gateways that

      # Hot Spot can connect to.

      #

      # Comments should begin with a pound sign.

      #

      # Entries in this file should be the callsign of the gateway

      # followed by the address, and seperated with a comma.

      #

      # Example:

      # AB9CDE,127.0.0.1

      -------------------------------------------------------------------------

      Na końcu dodajemy interesujący nas adres Node Adpatera, np Kolegi SQ7NNJ:

      ------------------------------------------------------------------------

      # This file can be used to specify additional Gateways that

      # Hot Spot can connect to.

      #

      # Comments should begin with a pound sign.

      #

      # Entries in this file should be the callsign of the gateway

      # followed by the address, and seperated with a comma.

      #

      # Example:

      # AB9CDE,127.0.0.1

      SQ7NNJ,sq7nnj.sytes.net

      -------------------------------------------------------------------------

      Dodatkowe adresy dodajemy jak na podanym przykładzie w kolejnych liniach. Linkowanie Node Adapterów wykonujemy w ten sam sposób jak linkowanie przemienników, lub reflektorów.

      Uwaga!
      Aby móc zlinkować się z innym Node Adapterem, to Node Adapter do którego się łączymy musi posiadać zewnętrzny adres IP i przekierowany/odblokowany port 20001 UDP. Te same ustawienia dotyczą użytkowników DV Dongle do których chciałbyś się połączyć

      (Tnx info SQ7NNJ)

      Pytanie: Czy w Node Adapterze mogę zablokować jakiś Callsign, tak aby nie mógł połączyć się z moim nodem?
      Odpowiedź: Tak, musisz wyedytować plik podobnie jak przy dodawaniu adresów nodów.. W katalogu gdzie zainstalowaliśmy program DVAR Hot Spot (najczęściej c:\Program Files\DVAR Hot Spot\) odnajdujemy plik o nazwie BlockedInbound.txt. Otwieramy go w dowolnym edytorze tekstowym (pamiętając, żeby go zapisać jako plik *.txt). Zawartość będzie wyglądała tak:

      ------------------------------------------------------------------------

      # This file can be used to specify the callsigns of

      # Hot Spots and Dongles that should be blocked from

      # making inbound connections.

      #

      # Comments should begin with a pound sign.

      #

      # Entries in this file should be be a slimple list of

      # gateway auth callsigns - one per line.

      #

      # Example:

      # AB9CDE

      ------------------------------------------------------------------------

      Na końcu dodajemy interesujące nas znaki, które chcemy zablokować, np SQ5EXG, SP5QWK:

      ------------------------------------------------------------------------

      # This file can be used to specify the callsigns of

      # Hot Spots and Dongles that should be blocked from

      # making inbound connections.

      #

      # Comments should begin with a pound sign.

      #

      # Entries in this file should be be a slimple list of

      # gateway auth callsigns - one per line.

      #

      # Example:

      # AB9CDE

      SQ5EXG

      SP5QWK

      ------------------------------------------------------------------------

      Callsign dodajemy jak na podanym przykładzie w kolejnych liniach. Od tej chwili te stacje nie będą mogły połączyć się z naszym Node Adapterem. Te same ustawienia blokują użytkowników DV Dongle.

      Pytanie: Mam problem z instalacją sterowników Node Adaptera. Jak je zainstalować?
      Odpowiedź: Ściągamy plik ze sterownikiem. Rozpakowujemy go w wybranym miejscu, podłączamy noda do wolnego portu USB i postępujemy zgodnie z obrazkami poniżej:

      driver_01

      Wybieramy opcję "Nie, nie tym razem" i wciskamy "Dalej".

      driver_02

      Wybieramy jak na obrazku i wciskamy "Dalej".

      driver_03

      Wskaż przez opcję "Przeglądaj" katalog gdzie wypakowałeś sterownik.

      driver_04

      Wybierz w tym katalogu podkatalog "bin", potwierdź "OK", oraz wciśnij "Dalej".

      driver_05

      driver_06

      Po prawidłowym zainstalowaniu sterownika zobaczysz widok jak powyżej. Wciśnij "Zakończ". Instalacja przebiegła pomyślnie. Teraz możesz zainstalować program do obsługi noda: "DVAR Hot Spot".

      Pytanie: Czy są jakieś inne rozwiązania podobne do Node Apdaptera?
      Odpowiedź: Tak, są. Np. niemiecki projekt DV-RPTR, lub modem może emulować karta dźwiękowa.
      Informacji na ten temat poszukaj na naszej stronie w dziale Linki

     Zdjęcia

     photo photo photo photo